دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
نازک قلم مآبی
نویسنده : سعیده - ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

Goodness of fit test رو نوشته «آزمون خوبی برازش»!!!

و «برازش» رو به قرینه ی برازنده بودن جعل کرده

به حق چیزای ندیده و نشنیده!

آدم شاخ در میاره!

خنده داریش اینه که این «نازک قلم مآبی» رو عدل وسط یه متن درسی علمی از خودش در وکرده