دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
القصه :) عابدی در کوه لبنان بد مقیم :)
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٠
 

 

 کلیک میبزرگد

^___^

 

 

عابدی در کوه لبنان بُد مقیم                               در بُن غاری چون اصحاب رقیم (کهف) 

روی دل از غیر حق برتافته                                  گنج عزت را ز عزلت (گوشه گیری) یافته 

روزها میبود مشغول صیام (روزه)                         یک ته نان میرسیدش وقت شام