دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
جدول شماره یک برنامه های تبلیعاتی دکتر محمود احمدی نژاد
نویسنده : سعیده - ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٥
 

تاریخ پخش

دوشنبه 1/3/88

چهار شنبه 6/3/88

جمعه 8/3/88

یکشنبه 10/3/88  

چهار شنبه 13/3/88

شبکه

یک

جام جم

یک

خبر

سه

ساعت

21:45 تا 22:15

 

-

21:45 تا 22:15

19:30 تا 20

22:30 تا 24

برنامه

با دوربین

_

مستند 1

گفتگو

مناظره با موسوی

مدت زمان

30 دقیقه

60 دقیقه

30 دقیقه

30 دقیقه

90 دقیقه