دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
جدول شماره دو برنامه های تبلیعاتی دکتر محمود احمدی نژاد
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٦
 

تاریخ پخش

پنج شنبه 14/3/88

جمعه 15/ 3/88

شنبه 16/3/88

یکشنبه 17/3/88

       

دو شنبه 18/3/88

سه شنبه 19/3/88

شبکه

جام جم

دو

سه

یک

سه

چهار

ساعت

 

-

22:45 تا 23:30

22:30 تا 24

21:45 تا 22:15

22:30 تا 24

18:30 تا 19:30

برنامه

مستند

گفتگوی ویژه

مناظره با کروبی

مستند 2              

مناظره با رضایی

پاسخ به کارشناسان

مدت زمان

30 دقیقه

45 دقیقه

90 دقیقه

30 دقیقه

90 دقیقه

60 دقیقه