دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
لیلا.
نویسنده : سعیده - ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٤
 

این سوره ی محبوب منه. لیل، لیلا. شب کجا بستر خفتن گاه است/ شب کجا روز کجا! شب ماه است...

به نام خداوند بخشنده ی بخشایشگر

(قسم) به شب چون پرده اندازد (1) و روز چون جلوه آغازد (2) و بدو که مرد را آفرید و زن را (3) راستی که سعی تان چه پراکنده است (4) هر آنکس که داد و خود را نگاه داشت (5) و نیکوتر را تصدیق کرد (6) پیش پایش آسانی می نهیم (7) اما آن بخیل که گردن کشید (8) و نیکوتر را به دروغ گرفت (9) بزودی راه دشواری برش نمایان کنیم (10) و چون هلاک شد دیگر مال به چه کارش آید (11) که هدایت بر ماست (12) و آغاز و انجام از برای ما (13)...