دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
 
نویسنده : سعیده - ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٥
 

یه دختر تنها و غریب بودن خطر داره

بی پناه بودن خطر داره

لحظه ای که یه نامردی قصد کرده که اذیتت کنه

از یک تا دوازده تا هزار هم که ردیف کنی

به همه ی مقدسات هم که توی دلت چنگ بزنی

وختی یه دختر تنها و غریب باشی

گوشت همیشه تیزه که لحن صدای قدم های آدم های اطرافت خطردار نشه

دلت همیشه آماده ی هُری ریختن و به سرعت فرار کردنه

هر راننده تاکسی ای یه گرگ بی شعور بالقوه است

هر سلامی که علیک گفته میشه همیشه باید یه سوپاپ اطمینان در نظر بگیری که این سلام، سلام نیست، یه چیز متعفنه

یه دختر تنهای غریب بودن خطرناکه

این چیزیه که کسی منکرش نیست

منکر هم بشه غلط کرده

کی میتونه این همه خاطره ی تلخو از جلو چشم من برداره؟

سر نماز داشتم فک میکردم بالاخدایی باشه که مراقب من باشه یا دوازدهی که مراقب من باشه

ولی تو بعضی لحظه ها که آدم میخواد از ترس زمینو گاز بگیره

ببین، این گریه ای که از چش من میریزه

من گریه کنم و این جور سگ ها، دور از جون آدمیزادا راست راست راه برن و 12 باشه و ادعای رگ گردن و غیرت کنه؟

عملا! اتفاقی که می افته چیه؟ من پدر دارم؟

کسی جرأت میکنه به فاطمه ی صاحب خونه زاده بگه بالای چشمت ابرو؟

من که چیز زیادی لازم ندارم. من فقط دلم میخواد

هیچی، کوفت! مگه دل منم مهمه

یه تبعیدی خونه خرابی که حتی نتونه با خیال آروم با پدرمادرش حرف بزنه؟

از اونها فرار کنه که بیفته به این اوضاع و هنوز این اوضاع رو به اوضاعی که با اونا داشته ترجیح بده؟

من به خیلی از زن ها حسادت میکنم
به زنایی که کسی جرأت نداره بهشوه حمله کنه
جرأت نداره فحش رکیک بهشون بده

به زنایی که یه کسی ولو هرچند تن لش پشتشونه

آی چقد مردم بدند
آی چقد دنیا ترسناکه
آی من چقد بیچاره ام

گریه هامو سر نماز بکنم تو مراقبم میشی؟
جناب بالاخدا این چه وضعشه؟

12 خان این چه وضع مراقبت کردن از بچه اس؟
به پیر به پیغمبر یه ریزه بیشتر

من بیچاره

من درمونده

من یتیم

من بدبخت

چرا آخه باید همه چیز توش گره بیفته؟

مگه چیکار کردم که باید گوشم این حرفا رو بشنوه؟

کی رو اذیت کردم؟ پول کی رو خوردم؟ کجا کم گذاشتم؟
همیشه ی خدا عین اسب عصاری دویدم و دویدم و عین خیالمم نبوده

تو به عنوان خدا

تو به عنوان امام

نباید بتونی امنیت یه لچک به سر دوزاری رو تضمین کنی؟

چه معنی داره آخه

گل بگیرن در این عالمو