دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
اینچنین خدای درس می دهد...
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۳
 

و بدین گونه است که؛ مردان ایمان و عمل که زندگی خویش را نثار حق پرستی کرده اند و از خانه ی خویش قدم بیرون نهاده اند تا برای خلق، در راه خدا قدم بردارند، با هر تلاشی که برای راه گشودن به سوی او می کنند، او راهی هموارتر و مطمئن تر در پیش پایشان می گشاید. و اینچنین است که در متن ظلمت و ضلالت و اوج سختی ها و کینه ها و نومیدی ها و عجزها و ضعف ها و دشمنی های بیگانه و خیانت های آشنا و نامردمی ها و گریزها و ضربه ها و دشواری ها و دردها و جراحت ها...، بنده ای که از هر بندی آزاد شده است و صبوری که در زیر باران بلا می ایستد و شاکری که زهر بدبینی و سیاه اندیشی و یأس، تباهش نمی سازد و بر سنگلاخ های درشتناک و کویر های سوزان، به سوی او گام می زند و درد می کشد و ضربه می خورد و از رو،  تازیانه اش می زنند و از پشت خنجر و، او، در شب و در تشنگی و در خطر و در پریشانی و در زیر تیرباران کینه ها و آوار دشواری ها... پیش می رود و با مشکلات درگیر می شود و وسوسه ها را در خود می میراند و مهلکه ها را می گذراند و «در حق پرستی، تلاش می کند»...، با هر تلاشی، راه برایش روشن تر، مسئولیتش مشخص تر وظیفه اش دقیق تر و، با هر گامی، تردید دورتر، هراس ضعیف تر، آزار بیشتر، اما، آزردگی کمتر، عشق زورمند تر و اخلاص زلال تر و بندها گسسته تر و عُلقه ها سست تر و حضور خدا صریح تر و یقین نیرومندتر و حیرت کاسته تر و ایمان فزون تر و امید به پیروزی قطعی تر می شود.

اینچنین خدای درس می دهد!

شیعه یک حزب تمام/معملم شهید دکتر علی شریعتی