دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
متهم تمام سنگ قبرهایند که بسم الله دارند....
نویسنده : سعیده - ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٩
 

 

درخت سیب را می آورند

با دستبند

جرمش این بود که سیب هایش را چون سنگ

پرتاب کرده بود

درخت پرتقال را می آورند

و جرمش اینکه

چرا او میوه های امسالش خونین بود

درخت زیتون را می آورند

و جرمش اینکه چرا

یک در میان گلوله به دنیا آورده بود

دادگاه رسمی ست

متهم موجی ست که به او ایست داده اند و نه ایستاد

متهم کبوتریست که از قبة الصخره نرفت

متهم گنجشکی ست

که زبان عبری نمی داند

و دادگاه رسمی ست

متهم درخت صدرة‌ المنتهی ست

و جاده ای که به معراج می رود

متهم تمام سنگ قبرهایند که بسم الله دارند

و تمام مادران

که جنینشان، فرزندانی خواهد داشت

سنگ در دست