دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
دارم رسمتان را یاد می گیرم
نویسنده : سعیده - ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱۳
 

کتابی که دستم است این اواخر، ماندن در وضعیت آخر از زوج هریس است. امی و توماس. از این کتاب های تحلیلی ای که بر نظریه ی اریک برن می نویسند و طبق معمول با ترجمه ی اسمائیل فصیح. بالغ و کودک و والد. تطبیقش می دهند با مطمئنه و اماره و لوامه. تطبیق چرتی است انگار.

شاید روزی یاد گرفتم با شما آدم های پیچیده ی ترسناک سلوک کنم. خدا را چه دیدی... .