دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
مملکتو دادن دس کیا = ئیگو مو ئه یو :|
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۸
 

پریروز دمدمای ظهر
تو ظل گرما
داشتم تو اتوبوس میرفتم
غلغله(قلقله/قلغله/غلقله) بود من خودمو از یکی از این ماسماسکای قلابی که از سقف اتوبوس آویزونه آویزون کرده بودم
خوشخوشکانمم بود و هی باس می پیجید هی قر می افتاد تو کمرم
وسطای راه یهو مچ خودمو گرفتم
تر دامن و آلوده دست
حین ارتکاب جرم
در حالی که داشتم با خودم کره ای حرف میزدم

^______^پ.ن:
I'm a kid
doing nonstop babblign all the time
feels fresh learning a language
feels like being a two years old

^______^