دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده است...
نویسنده : سعیده - ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٤
 

شکوه دره نخواهد شکست می دانم

 که نان اگرچه کم است ، بذر گندم هست

شکستم و همه گفتند بر نخواهم خاست

شکستم و نشکستم که خوان هفتم هست

بهشت گر به شفاعت رسد نخواهم رفت

به زور گریه و طاقت رسد، نخواهم رفت

بدون کشته شدن سرنوشته بیهوده است

شهید اگر نتوان شد بهشت بیهوده است