دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
فلش کارت خلاصه درس تاریخ هنر کارشناسی ارشد هنر تصویرسازی گرافیک انیمیشن عکاسی...
نویسنده : سعیده - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱۳
 

اریحا
شهر پیش تاریخی، اردن

قدمت آثار شهر اریحا در اردن
7 تا 8 هزار ق م

دو منطقه مربوط به عصر نوسنگی
اریحا، چتل هویوک

چتل هیوک
شهر قدیمی نوسنگی، ترکیه

ویژگی های شهری چتل هویوک
خانه ها به هم چسبیده
فاقد کوچه خیابان

خانه های شهر چتل هویوک چه طور به هم راه دارند؟
از پشت بام

شهرت شهر شوش
مادر شهر
کهن ترین شهر جهان

سابقه سکونت شوش
6000 سال
27 دوره سکونت

سفالهای شوش
بسیار زیبا، مربوط به دوره مس

ظاهر سفالهای شوش
خود سفال زرد
نقاشی های روش سیاه

سفالهای شوش نشانه چیست
قرنها ساخت و تحول

نقش مشهور ایرانیان باستان
اسوا استیکا
گردونه ی خورشید

نقش سفالینه های شوش
سفالهای طبقه 1 شوش
سوااستیکا، گردونه خورشید

آثار تمدن های شوش
در 4 تپه ی شوش

تپه اول شوش
شهر حقیقی و قلعه مرکزی

ارتفاع تپه اول شوش
38 م

تپه دوم شوش
در شرق
قصر داریوش هخامنشی

تپه سوم شوش
در جنوب
خرابه های شهر عیلامی

تپه چهارم شوش
خانه های معمولی
سکونت مردم عادی

مجسمه های دوره عیلامی شوش نشان دهنده چیست؟
تأثیر مذهب عیلامیان بر هنرشان

اکثر مجسمه های شوش چه طور ساخته شده اند؟
انگار در برابر چیزی احترام می گذارن

پیوند میان زندگی و آثار هنری در هنر چه مردمانی به خوبی دیده میشه؟
مجسمه های شوش عیلامی
مجسمه های سیلک کاشان

مجسمه مشهور عیلامی بدست آمده از شوش
مرد نیایشگر

مکان منطقه تاریخی تپه مارلیک
14 کیلومتری شرق رودبار گیلان

نکته ی مهم آثار سفالی تپه مارلیک
پیوند سفالگری و پیکرسازی

مثال پیوند سفالگری و پیکر سازی در سفالهای  تپه مارلیک
کوزه یا پیه سوز به شکل انسان یا حیوان

از تمدن مارلیک چه آثاری بدست آمده
ظروف فلزی: برنز، طلا، نقره

کشف ظروف فلزی برنز طلا نقره از مارلیک نشان دهنده چیست؟
مردم مارلیک از سیلک کاشان ثروتمند تر بودند

نقش جام زرین تپه مارلیک
اسب شاخ دار

دو نوع سفالینه تمدن مارلیک
قرمز و خاکستری

تصاویر سفالینه های مارلیک
تصویر مرغ های ماهی خوار
که هنوز در دره گوهر رود و سفید رود وجود دارند

تاریخ شکل گیری تمدن عیلام
آغاز هزاره 3 ق م
4900 سال قبل

محل تمدن عیلام
خوزستان

مدت حکومت عیلامیان بر ایران
22 قرن

تاریخ انقراض تمدن عیلام
645 ق م

منقرض کننده ی تمدن عیلام
آشوربانیپال
فرمانروای قدرتمند آشور

تاریخ انقراض تمدن آشور
612 ق م

فاصله انقراض پیاپی دو تمدن عیلام و آشور
33 سال

منقرض کننده تمدن آشور
قوم ماد

تاریخ پایه گذاری تمدن ماد
708 ق م

بنیانگذار تمدن ماد
دیااُکو

شاهان مهم تمدن ماد
فَرورتیش
هُوَخشَترَه

پایتخت ماد ها
هگمتانه
همدان امروزی

معماری شهر هگمتانه
هفت قلعه تو در تو
هر قلعه با رنگی نمادین و خاص

ساخت هگمتانه به دستور
دیوکس
پسر فَرورتیش

ارزش هگمتانه برای تمدن ماد
اولین مرکز حکومت ماد در غرب ایران

به قلعه های تودرتوی هگمتانه چه می گفتند؟
باروهای هفت گانه و هفت رنگ هگمتانه

 باروهای هفت گانه و هفت رنگ هگمتانه
رنگ ها؟
سفید سیاه
نقره ای طلایی
ارغوانی آبی نارنجی

هفت رنگ بودن باروهای هگمتانه بیانگر چیست؟
نمادین و مرموز بودن

هفت رنگ بودن باروهای هگمتانه
نشانه چیست؟
نماد آسمان و هفت اختر گردان آن

آسمان و هفت اختر گردان آن
(هفت باروی رنگین هگمتانه)
در زبان پهلوی چه نام دارد؟
هفت بوخت

آسمان و هفت اختر گردان آن
(هفت باروی رنگین هگمتانه)
در زبان پارسی دری چه نام دارد؟
هفتان

پدران برین
در باور های باستانی ایرانیان؟
هفت اختران (هفت پدر)

مادران چهارگانه
در باورهای باستانی ایرانیان؟
چهار آخشی جان (چهار مادر)

بنا بر باور های ایران باستان
از آمیزش هفت پدر برین و چهار مادر چه چیزی پدید می آید
زادگان سه گانه
کانی، گیاه، جاندار

حکمت اعداد مقدس و نمادین 7، 4 و 3 در باور های ایران باستان؟
از آمیزش پدران برین: هفت اختران
با مادران چهارگانه: چهار آخشی جان
زادگان سه گانه: کانی گیاه جاندار پدید می آید

نام دختر هوخشتره پادشاه ماد
آمی تیس

آمی تیس دختر هوخشتره پادشاه ماد
با چه کسی ازدواج کرد؟
بُخت نصر
پادشاه بابل جدید

بُخت نصر پادشاه بابل جدید
به خاطر همسرش آمی تیس
که دختر هوخشره فرمانروای ماد بود
چه چیزی ساخت؟
باغهای معلق بابل

باغ های معلق بابل چگونه ساخته شد؟
بُخت نصر پادشاه بابل جدید
به خاطر همسرش آمی تیس
دختر هوخشره فرمانروای ماد
ساختش

آثار و بقایای دوره مادها؟
2 نقطه غرب ایران
تپه گودین
تپه نوشی جان

تپه گودین
12 کیلومتری کنگاور
بقایای معماری ماد

تپه نوشی جان
60 کیلومتری جنوب همدان
بقایای معماری ماد

آثار تپه نوشی جان
بقایای یک آتشگاه ماد

به غیر از تپه گودین و تپه نوشی جان
آثار مادها در کدام نواحی ایران یافت می شود؟
تپه گیان نهاوند
تپه باباجانی لرستان
گورستان  B سیلک
زیویه کردستان

اسم دیگر شهر هترا
الحضر

شهر هترا(الحضر) مال چه دوره ای هست؟
اشکانی ساسانی

اهمیت استراتژیک شهر هترا(الحضر) در دوران اشکانی ساسانی
مرز ایران و روم بوده

کارکرد شهر هترا(الحضر) در عهد اشکانی ساسانی داشته
نقش عمده در جنگهای ایران و روم

مکان محوطه تاریخی نساء
18 کیلومتری عشق آباد
پایتخت ارمنستان(؟)

محوطه تاریخی نساء از اماکن مهم کدام تمدن است؟
اشکانیان

وجه غالب نقش برجسته های هخامنشی
جنبه نمادین

وجه غالب نقش برجسته های ساسانی
واقع گرایی
کاهش جنبه نمادین

نقش برجسته انسان و جانوران هخامنشی چگونه است؟
حالت اسطوره ای و فوق طبیعی داره

نقش برجسته های دوره ساسانی در مقایسه با نقش برجسته های هخامنشی چگونه اند؟
حرکات طبیعی تر
موجودات زمینی تر و ملموس تر