دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
علت نتیجه ی معکوس هدفمندی یارانه ها در ایران و بولیوی
نویسنده : سعیده - ساعت ٥:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
 

١. اثر پذیری طبیعی حاصل از نزدیکی بولیوی به کانون بحران اقتصادی جهان یعنی امریکا

٢. عدم نظارت گسترده بر نرخ ها و وجود نداشتن شبکه های نظارتی

٣. همیشه گفته ام سوسیالیسم در سیستمی جواب می دهد که بدون هوای نفس باشد!

۴. کمتر بودن سطح سواد عمومی جامعه در مقایسه با ایران

۵. فعالیت های تبلیغی گسترده امریکا و ضعف رسانه ای بولیوی

۶. شتابزدگی در اجرای طرح، بی تدریجی و شوک ناگهانی به بازار.

٧. هدفمندی یارانه ها در ایران از سالها پیش روی میز پژوهشگران اقتصادی قرار داشت اما در بولیوی یک تقلید کور بود.