دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
می ترسم از این طبع
نویسنده : سعیده - ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
 

می ترسم از این طبع که گفته است برایت
شعری که چنین است، همه قافیه اش آل

غزال
امثال
اقبال
بال
چال
حال
مارال
مال
یال
گمشده و ظال (ضال؟)
لال
بنال
گال
کال
وال
وصال
مثال
امثال
شال
پامچال
خال
سال
دنبال
زال
بال
دال
مارال