دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
مترسانیدمان از مرگ ما پیغمبر مرگیم خدا با ما که دلتنگیم سر سنگین نخواهد شد
نویسنده : سعیده - ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱۸
 

دلا در باغ سنگی٬ غنچه ها آذین نخواهد شد

به رو مرگ٬ شعرت سوره یاسین نخواهد شد

فریبت می دهند این فصل ها٬ تقویم ها٬ گل ها

از اسفند شما پیداست٬ فروردین نخواهد شد!

مگر در جستجـــوی ربنای تازه ای باشیــم

وگرنه صد دعا زین دست یک نفرین نخواهد شد

مترسـانیدمان از مــرگ ما پیغمبر مرگیــم!

خدا با ما که دلتنگیم سرسنگین نخواهد شد

به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله ور در باد

بگو تا انتظار این است٬ اسبی زین نخواهد شد!