دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
مردم شهر به هم می گفتند...
نویسنده : سعیده - ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٠
 

دل خورشید محک داشت؟، نداشت
یا به او آینه شک داشت؟، نداشت

آسمانی که فلک می بخشید
احتیاجی به فدک داشت؟، نداشت

غیر دیوار و در و آوارش
شانه ی وحی کمک داشت؟، نداشت

مردم شهر به هم می گفتند
در این خانه ترک داشت؟، نداشت

شب شد و آینه ی ماه شکست
دست این مرد نمک داشت؟، نداشت

تو بپرس از دل پر خون و غمت
چهره ی یاس کتک داشت؟، نداشت