دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
منشأ کلمه ی کائولن/چکیده مقاله
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٠
 

ریشه ی اسم کائولن و ذخایر کائولن نواحی «کائولینگ» و «داژو» در استان کیانگسی چین

See purchase options

 

چکیده مقاله:
هدف از این تحقیق جمع آوری اطلاعات درباره ی ریشه ی اسم «کائولن» و لغات مرتبط با آن مثلا «کائولینیت» می باشد. علاوه بر آن سعی ما بر این بوده است که ترکیب معدنی حقیقی ماده ی کائولن را منطقه ی منشأ آن آشکار کنیم. در مسافرتی که انجام شد هم مکان اصلی و هم معادن متروکه ی مجاور آن بررسی گردید. ذرات مسکویتی کائولینی شده ی معادن منطقه ی «داژو» با روشهایی از جمله میکروسکوپ نوری، XRD، TEM، SEM، EDS و تشریح ایزوتوپی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در هر دو محل، سنگهای گرانیتی تغییر و دگرگونی حاصل کرده اند. این تغییرات احتمالا در درجه اول در اثر جریان آب گرم و دگرگونی سریزی فلدسپات ها رخ داده است و بعد ها رویه ی همین سنگ ها دچار هوازدگی شدید شده است.

همان طور که آزمایش SEM هم تایید می کند، از طریق تغییرات توپوگرافی، کائولینی شدن با تشکیل توده های مرکب از کائولینیت روی لبه های صفحات میکای سریزی آغاز شده است. به هر حال، بوجود آمدن قطعات درشت کائولن یا هالوئیزیت نشان می دهد که تشکیل کائولن در پی تبلور محلول های آبی صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که توده های کائولینتیت که از تحول سریزیت بوحود آمده اند همیشه حاوی مقدار اندکی یون پتاسیم (K-ion) هستند ولی هالوئیزیت های مرتبط با آن این اینگونه نیستند. رس کائولن بدست آمده از معادن منطقه ی مجاور «چینگ ته چیئن» معمولا از قطعات درشت کرمی شکل کائولینیت، قطعات ریز و دراز هالوئیزیت و مقدار جزئی ذرات سریزیتی و ئیلیتی تشکیل شده اند.

کلمات کلیدی:
کائولن، اسم اصلی، کائولینی شدن، سریزیتی شدن، تغییرات توپوگرافیک، منطقه «جیانگ ژن» چین

Applied Clay Science

Volume 12, Issues 1–2, June 1997, Pages 1–25

Pei-Yuan Chen, a,
Meh-Ling Lina,
Zhi Zhengb
a Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, ROC
b Institute of Mineral Deposits, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, China

متن انگلیسی مقاله در ادامه مطلب


On the origin of the name kaolin and the kaolin deposits of the Kauling and Dazhou areas, Kiangsi, China

Abstract

The purpose of this study is to seek information about the origin of the name kaolin and related kaolinite. Also an attempt was made to reveal the true mineral composition of the kaolin and its origin in the type area. A trip was made to both the type locality and adjacent abandoned mining sites. The kaolinized muscovite-granitoid from the Dazhou mining area was studied by methods including optical microscopy, XRD, TEM, SEM, EDS and isotopic analysis. The results revealed that the alteration of the granitic rocks was accomplished in two stages. First, by sericitic alteration of feldspar, probably induced by hydrothermal fluids, and secondly, weathering was superimposed.
As verified by SEM examination, the kaolinization was initiated by the formation of composite kaolinite stacks on the edges of sericitic mica sheets through topotactic transformation. However, the occurrence of elongate kaolin particles or halloysite indicates that they are crystallized from aqueous solution subsequent to the formation of kaolinite. It was found that kaolinite stacks that formed from the transformation of sericite always contains a small amount of K-ion, whereas the associated halloysite does not. The kaolin clays obtained from the mining areas near Chingtehchien are generally made up of coarse vermiform kaolinite, fine elongate halloysite, and minor amounts of fine sericitic particles or illite.
Keywords
kaolin; original name; kaolinization; sericitization; topotactic transformation; China (Jingdezhen

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131797000070