دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
کائولین و کنترل بیولوژیک تریپس پیاز/چکیده مقاله
نویسنده : سعیده - ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٢
 

یک مورد پژوهش آزمایشگاهی و میدانی: اثر لایه ی نازک ذرات کائولن بر تخم گذاری، تغذیه و توسعه ی حشره ی تریپس Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) روی پیاز

 

چکیده ی مقاله:

یک تحقیق آزمایشگاهی برای سنجش میزان اثر لایه ی پوششی نازک ذرات کائولن روی ویژگی های زیستی تریپس پیاز، انجام شد. در مقایسه با برگهای پیاز تیمار شده با آب و برگهای تیمار نشده ی تصادفی، روی برگهای دارای پوشش کائولن، میزان و سرعت تخم گذاری حشره به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد. در شرایطی که لایه ی ذرات کائولن روی تخم های چسبیده شده بر برگ پیاز استفاده شد هم میزان حشرات خارج شده از تخمها کاهش یافت. زمان لازم برای نمو حشره از مراحل لاروی بسیار افزایش یافت و میزان مرگ و میر در تیمار کائولن به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از برگهای تیمار شده با آب بود.

میزان خوشخوراکی گیاه و انتخاب غذایی آن برای حشره هم تحت تأثیر حضور تیمار کائولن قرار گرفت و در آزمون انتخاب غذا، هم لارو و هم حشره ی بالغ از اندام های گیاهی تیمار شده با کائولن بسیار کمتر از برگهای تیمار شده با آب تغذیه کردند. در پژوهش میدانی نیز، در اوایل فصل رشد روی گیاهان شاهد تعداد حشرات بالغ جمع آوری شده، بسیار بیشتر از مزارع تیمار شده با کائولن بود و در زمان پیک جمعیت نیز تعداد بیشتری لارو و حشره ی بالغ روی قطعه زمین شاهد مستقر بودند. نتایج حاکی از آن است که که پوشش ذرات کائولن از قابلیتهای بالقوه ای برای استفاده علیه تریپس پیاز در برنامه های جامع مدیریت آفات برخوردار است. به هرحال به علت اهمیت پوشش دائمی مواد گیاهی با لایه ی کائولن، به کار بردن روشهای بهتر برای استفاده از این ماده و احتمالا حتی کاربرد مداوم آن جهت ایجاد پوشش برای برگهای تازه توسعه یافته ضروری است.
کلمات کلیدی:
حشره ی Thrips tabaci، تریپس پیاز، کائولن، پوشش لایه ی نازکی از ذرات، مدیریت آفات

منبع:

Crop Protection

Volume 27, Issues 3–5, March–May 2008, Pages 727–734

E. Larentzaki,
A.M. Shelton, ,
J. Plate
 Department of Entomology, Cornell University, New York State Agricultural Experiment Station, 630 W. North St., Geneva, NY 14456, USA

متن انگلیسی مقاله در ادامه مطلب

 


 

Effect of kaolin particle film on Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae), oviposition, feeding and development on onions: A lab and field case study

Abstract

Laboratory studies were conducted to evaluate the effects of a kaolin-based particle film on biological characteristics of the onion thrips, Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae), on onions. Oviposition rate was significantly reduced on kaolin-treated vs. water-treated onion leaves and plants, in choice and no-choice assays. Hatch rate was reduced when kaolin particle film was applied over eggs on onion leaves. The time required for development of larval stages was significantly increased and mortality was significantly higher on kaolin than on water-treated onion leaves.
Feeding choice was influenced by the presence of the kaolin treatment and in choice assays both larvae and adults fed significantly less on kaolin-treated than on water-treated leaves. In a field study, significantly more adults were captured in the beginning of the season on control than on kaolin-treated plots, and at population peaks significantly more larvae and adults were harbored in control plots. The results indicate the potential of kaolin particle film against onion thrips in an integrated pest management program. However, because of the importance of a continuous coverage of plant material with kaolin particle film, better application methods and perhaps frequent applications will be required to cover newly expanding foliage.

Keywords
Thrips tabaci; Onion thrips; Kaolin; Particle film; Pest management

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219407002591
+