دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
محمود درویش درگذشت
نویسنده : سعیده - ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٠
 

اورا از کتاب های درسی مان می شتاسیم. شاعرملت فلسطین بود و جز برای آزادی قدس نسرود.

دست هایش را از سنگ مردگان آویختند و گفتند تو قاتلی

زیبای کوچکش را ربودند و گفتند تو سارقی

پرچمش را ربودند و از همه ی بندر گاه هایش راندند

ای خونین چشم و خونین دل

نرون مرد ولی رم نمرده است

آیا از  سرزمین تو بود که چوپانان...