دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
روی سقف سفارت بحرین...
نویسنده : سعیده - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳٠
 

 

برای معصومیت نفر سمت چپ، پسر شیخ حسن المشیمع

اگر این چار، چل ستون می بود        باز جسمم چو بید می لرزید

دستهایم، دو روز، لندن ِ سرد               ضد برد الهواء می جنگید

روی سقف سفارت بحرین                پرچمم توی باد می رقصید

you, bastards! set free my dad      و صِدا م از کسی نمی ترسید

زمزمه، شور، نوحه ی عربی             نه، دهان مرا نمی بندید

...

حرفهایش همیشه شیرین بود         گرچه با لحن تلخ می خندید

زیر گوشم ابی چنین می گفت         «ظالمان را خدا نمی بخشید»