دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
بله! ما بمب هسته ای، داریم!
نویسنده : سعیده - ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢
 

اجتماعات بسته ای، داریم                              دو سه تا بمب هسته ای داریم

روز و شب بیل می زنیم اینجا                         دست و پاهای خسته ای داریم

سر و گوشی اگر بجنبد هم                           چوبه ی دار نقره ای داریم

عید ها هم که می شود انگار                           سخت بحران پسته ای داریم

هان! بگویید آنچه می گویید                               آبروی نرفته ای داریم

کل ملت، همه، ژنتیکی                               بینی ضایع و سه ای داریم

***

ما دعاهای هفتگی، داریم!                          بله! قلب شکسته ای، داریم!

دست و پاهای خسته، امّا از                         بند و دام ِ تو رسته ای داریم!

می شناسید «Sir Jalily» را؟                         بله! ما بمب هسته ای، داریم!

شعرم با صدا م