دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
جلسه اول، معارفه
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٤
 

اعلامیه افتتاح مؤسسه زبان های خارجی ستاد انتخاباتی خودمختار مجازی دکتر جان سعید جلیلی به مدیریت سعیده و شرکا، سهامی عام

 

جلسه اول، معارفه

 

از دل شیراز، شهر عاشقان/می سلامم من شما را دوستان

یک، دو، سه، این میکروفون حالش بد است/سیستم ما کمپلت کارآمد است

عزم آن داریم در این چند روز / مغز ِ آکبند ِ چو صندوق نسوز

را برون آریم از پستوی خویش/ تا vocab1 هایی گذارد توی خویش

این زبان در مُلک ما شاهنشه است/ چون زبان بر انتخابات ارجح است

هر عزیزی را که بینی دور و بر/ پانصد و چاری گرفته، مثل خر

می جود آن را و پایین می دهد/ جان خود را بر سر این می دهد

بنده هستم عنصری فرصت طلب/ سوء مصرف می کنم من از دو تب

از تب vote2 و ballot3 وز انتخاب/ ایضا از fever4 که باشد در کتاب

نه کتاب ِ زیست، شیمی یا علوم/ نه معارف، calculus5 یا نجوم

بلکه آن book6 ای که mention7 شد، زبان/باشد ای یارانِ شور انگیز ِ جان

چونکه ماها جملگی شورشگریم/ محتشم را نسخه های دیگریم

توی دفتر نمره، آقامان 3 بود.../ کاش این مستی... برایش چاره بود...

فال نیک آمد که با یاد حسین/ می نهم اینجا شما را زیر دِین

انگلیسی، العرب، اسپانیا / درس دادن، در ازای این دعا

«یوسف من رو سوی کنعان کند/ همتی هم ملت ایران کند

sir8 جلیلی جان شود سیّد رئیس9» / می شوم آنگاه من 10«Estoy feliz»

 

لغات و اصطلاحات:

1.vocab: همان vocabulary، /وُکَب/=لغت

2.vote /وُوت/ = رأی

3.ballot /بَلِت/ = برگه ی رأی، کاغذ رأی

4.fever /فی وِر/ = تب

5.calculus /کَل کیو لِس/ = حسابگان، دیفرانسیل و انتگرال

6.book /بوک/ = کتاب

7.mention /مِن شِن/ = ذکر(کردن)، یادآوری(کردن)

8.sir /سِر/ = آقا، قربان، عالی جناب

9.سَیِّد رَئیس: آقای رئیس جمهور

10. Estoy feliz /اِس تُی فِلیس/ = من خوشحالم