دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
smile لبخند
نویسنده : سعیده - ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٩
 

well, let's hear another creepy psycho success comment! I hate them as much as I love them. they seem like they are comming from someone who has no problem in his life. I just wanna kick his as. still these quoutations -if I am right about the spell- will work sometimes on me & I love their pep up effect (-:O

از لبخند برای تغییر دنیا استفاده می کنم و نمی گذارم دنیا لبخندم را تغییر دهد.

/az  lab-khand  ba-raa-ye  tagh-yir-e  don-ya   es-te-faa-de  mi-ko-nam  va  ne-mi-go-zaa-ram  don-ya  lab-khan-dam  raa  tagh-yir  da-had/

I use the smile to change the world & I won't let the world the change my smile. :)

smile = /lab-khand/ = لبخند