دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
epic grandpa
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱
 

چارپنج روز پیش کلی پزشو میداد. مادیون زرد با ستاره ی سفید روی پیشونی. بابا میگه دیروز تو کوه باباجی داشته با اسب نو ش از روی رودخونه می پریده، افتاده!

من نمی دونم این آدم هشتاد ساله پیش خودش چی فک کرده؟ تیپ و لباس و موبایل و کامپیوترش یه ور، این حرکات نینجاییش دیگه واقعا نوبره ابرو