دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
دو با اعمال شاقه
نویسنده : سعیده - ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٠
 

برای هزارمین بار با صورت زمین خوردم و زانوم بازم آش و لاش شد

حس می کنم منبت کاری شده ترین زانوهای خاور میانه رو دارم

از دیروز راه که میرم یه رگی پشتش میگه آی