دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
باباجی میگه
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٢
 

چو انسان را نباشد فضل و احسان

چه فرق از آدمی با نقش دیوار

میگم:

نقش دیوار داریم تا نقش دیوار! اگه من مث نقاشی دیوارای کلیساهای ایتالیا باشم بی فضلی و بی احسانی نقدا واسم اوکیه نیشخند