دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
Mi Tienda
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢۸
 

یک حرف عجیب تازه باید بزنم
در کوی هنر مغازه باید بزنم

پشت در آن برای هر رهگذری
«اینجا همه روز، بازه» باید بزنم

یا سنگ شوم، شبیه یک کوه شجاع
فش فش کنم و گدازه باید بزنم

ماقبل زبان و نقد و تاریخ هنر
پستِ «یکِ من، اجازه!» باید بزنم؟

یا چون به غم نبودنت ساخته ام
دفترچه ی تست «سازه» باید بزنم؟