دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
مکالمه عربی / هفت تایی های امروز
نویسنده : سعیده - ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٠
 

از کتاب عربی در سفر
حسن اشرف الکتابی
اگه عامیانه شو بلد بودمم میزنم

1
اینجا / هُنا / هُون
2
آنجا / هُناک
3
نزدیک / قَریب
4
دور / بَعید
5
مرد / رَجُل
6
زن / إمرَأة
7
کِی؟ چه وقت؟ / مَتی / اِمتا