دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
چه میدونم
نویسنده : سعیده - ساعت ۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٩
 

امروز تو اون هیر و ویر و چنگ و دندون به خودم می گفتم اگه بیفتم ته دره این همه زبانی که خوندم تکلیفش چی میشه؟ هنو میوه ای از زبونم نچیدم. تو لحظه ی پکیدن و تیکه بزرگم گوشم شدن! یه پیامش اینه که خو برو خبر مرگت یه کوفتی بچین ولی مسأله اصن این نیست، من با یه نخود هم سنگینم. تا دست و دلم به مثل چمرانی سبک کشیدن بره، شما جان، کل دنیا، پَر، رو انگشت کوچیکه ی دست چپ من میشه؟ نمیشه؟ قرار هست بشه؟ چطوری میشه؟