دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
چه کلمه ی خوشگلی
نویسنده : سعیده - ساعت ٤:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٠
 

چه کلمه ی خوشگلی، «شهید ناصر عبداللهی» ...

به اینجا نگاه کنید:

http://anti666.ir/forum/Thread-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%------------>-من یک لینک بسیار درازم-<-----------81-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C

پ.ن:
ئاه! غصه خوردی، صدای خدا هم در اومد مژه