دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
8
نویسنده : سعیده - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧
 

من از دیوانه بازی های زلفت

من از گردن فرازی های زلفت

من از ناآشنایی های زلفت

ز پستی ها، بلندی های زلفت

ز شبها، از سیاهی های زلفت

ز تلخی پشت تلخی های زلفت

ز مهمان نانوازی های زلفت

ز این آیینه کاری های زلفت...

گره زن! ضامن عالم به جز من!

امان از... صحنه سازی های زلفت