دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
به شهوت شب محتوم
نویسنده : سعیده - ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۳٠
 

به شهوت شب محتوم چون فرو گیرد

شبی که بستر از آب، از ستاره شو گیرد

 

به شهوت شب محتوم چون فراز آید

درفش اختر ثاقب در اهتزاز آید

 

به شهوت شب محتوم چون فتوح آرد

به شب نشین ملائک رحیق روح آرد

 

به شهوت شب قسمت، به شهوت شب اجر

شب سلام خدا تا حلول مطلع فجر

 

شبی نشسته سپید و شبی ستاده سیاه

شبی به حادثه افزون تر از هزاران ماه

 

ششبی که رایت صبح سپید می بندد

شبی که نطفه ی نسل شهید می بندد

 

رجعت سرخ ستاره

علی معلم دامغانی