دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
مسلسل مکاشفات1
نویسنده : سعیده - ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۳٠
 

اینکه کدنیمش شده بود ماه من، ماه

الآن که سیر بهش فکر می کنم عالم زر (ذر؟) رو توش می بینم

ناخودآگاهو توش میبینم

ماه من، قافیه اش  آه بود یعنی قرار نبود عاقبتش جز

مرا عشق شما جز غم نیفزود

بعدشم ماه! یعنی قبول داشتن اینکه یه خورشید هست

ماه حداکثر افترتات خورشیده

اون لیمیت معروف

اون ایشیو ی یک، دوازده

اوهوی پیشونی، منو کجا میشونی؟

 

پ.ن:

code name, afterthought, limit, issue