دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

فلش کارت خلاصه درس، تاریخ هنر، عکاسی، نقد هنری/ کارشناسی ارشد هنر، نکته و تست

خلاصه نکات مبانی نظری عکاسی::::: موسس نخستین عکاسخانه عمومی تهران؟به دستور ناصر الدین شاه توسط عباس علی بیک شاگرد آقارضا عکاسباشی تاریخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 242 بازدید
مرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
26 پست
مهر 93
21 پست
شهریور 93
25 پست
مرداد 93
67 پست
تیر 93
74 پست
خرداد 93
123 پست
فروردین 93
193 پست
اسفند 92
86 پست
بهمن 92
130 پست
دی 92
81 پست
آذر 92
58 پست
آبان 92
42 پست
مهر 92
102 پست
شهریور 92
79 پست
مرداد 92
237 پست
تیر 92
118 پست
خرداد 92
79 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
24 پست
آذر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
13 پست
بهمن 89
10 پست
دی 89
22 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
31 پست
تیر 89
13 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
11 پست
آبان 88
17 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
11 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
14 پست
خرداد 88
21 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
10 پست
شهریور 87
18 پست
مرداد 87
16 پست
تیر 87
13 پست
خرداد 87
21 پست