...

آدمیزاد به امامش میگه وایسا من آمارم رو بخونم، ترجمه ام رو بکنم میام به حماسه ات

آدمیزاد بعد به این فکر میکنه که آیا میشه همین آمار و احتمالات و خود همین ترجمه ی پس از برداشت گلها رو یه جور حماسی ای انجام داد و با خودش میگه یاشهید

بعد که بر می گرده سراغ ترجمه سرعت ترجمه اش رو بیشتر میکنه و همچنان فکر میکنه و با خودش میگه یاشهید

/ 0 نظر / 3 بازدید