عسل

میخوام برم عسلا رو بشورم ولی حوصله ام نمیشه

گرچه از شیراز دورم

به نظرتون صلح آمیز ترین روش ممکن کدومه؟

1.با لیف خیس جمعشون کنم؟
2.کله ام رو ببرم زیر شیر آب؟
3.تا جایی که زبونم قد میده لیس بزنم، بقیه اش رو انگشت و لیس؟
4.بذارم همین جوری بمونه؟
5.گزینه برسون

/ 0 نظر / 9 بازدید