یکی از فرقای آدمیزاد با خدا
اینه که آدم تموم خوبیا
رو با یه بدی فراموش میکنه
ولی خدا تموم بدیا رو با یه
خوبی فراموش میکنه

/ 0 نظر / 3 بازدید