الآن دیس ایز بیودیفل از تیرون ولش باس گوش کرد یعنی :) برم گوش بگیرم :)

نوشته «مخلصان را نه به وضع دگران میداری»

نه به وضع دگران! خوشگله :)

اینجام نوشته شکیبایی

شکیبایی یعنی چی؟ یعنی عمقش یعنی چی؟

شکیب دار بودن. شکیبدار :) خوشگله ها

شکیبداری من آن دمی که از خارا ..../..../..../.
هزار چشمه فشاند ..../... ز آن بنوشم سیر؟ ./..../. پق! خوشمعنی نبید

نگاه کردن داره و نوشیدن داره، چشمه ی بهشتی

بهشت خواهد شد؟ ./..../. !!!! یپ! ییهاو! دی

 

شکیبایی؟

غیر چیزهای صبور و بردبار قراردادی اینا تو چشمه:

دهخدا: تحمل کننده، متحمل، آرام گیرنده، آرمیده

الباقی چنگی به دل نمیزنه نگا:

http://www.vajehyab.com/?q=%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7

پ.ن:

آدم قافیه شو بده کامپیوتر براش در بیاره؟ انگاری که عنکبوت داره رو پشت آدم راه میره

پ.ن:

تو آپارات یه شعری از برقعی

برا برقعی من چرا آواتار نذارم؟ آلیاس؟ آواتارش اناره آلیاسش؟ جوری که دینو می بینه اگه کسی ببینه لحظه ای از رقصیدن منصرف نخواهد شد اونچنان که همه چیش تنتنه و خیالتراشی داره. خیالتراشی؟ :) خوشگله

القصه تو آپارات یه شعری از برقعی شنیدم که کری میخوند نذار بگم آیه ی ترس برا کی نازل شد وقتی ایمانت از خونه ی عنکبوتم سست تر بود

پ.ن:

ماری ماری ماری ماری ماری ماری

ماری

/ 0 نظر / 3 بازدید