زمستان است

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است

وگر دست محبت سوی کس یازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سخت سوزان است

زمستان است

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد طوافی

خوشحالم که اولین پیامو برات مینویسم متشکرم از اینکه بازم به وبلاگم سرزدی بازم بیا پیشم

محمد طوافی

خوشحالم که اولین پیامو برات مینویسم متشکرم از اینکه بازم به وبلاگم سرزدی بازم بیا پیشم