پولک در خشتک

باید پاچه اش رو کوتاه کنم

پارچه پاچه شو تیکه بدم تو خشتکش که راحت بشه

ولی رو پارچه پاچه اش بد جوری زیادی کار شده

بیخی

برش می دم از تو زانوش بر میدارم

وگرنه خداییش سؤال برانگیز نیست؟

پولک در خشتک

/ 0 نظر / 3 بازدید