اندر برباد شدگی غیرت سرکردگان و غیره

 

توی شاهنامه  داستان آرش و منوچهر،  دقیقا حکم قصه ی مذاکره و ظریفه

 

 

تاریخ این سرزمین خودش رو تکرار میکنه. از نهصد صفحه شاهنامه به سی صفحه افسانه رستم و سهراب چسبیدن حافظه ی تاریخی ماها رو آلزایمر زده کرده

دانای طوس وختی این کتاب رو نوشت قصد داشت توی اوج غارت  ترک و تازی به ایران زمین الفبای سلحشوری آریایی ها رو زنده نگه داره

قصه هاش قصه های کلثوم ننه نیست

شر و ور نیست

 

اون روز هم منوچهر نشست پای میز مذاکره با اسفندیار

ولی آرش بود که چنان که افتد و دانی

ایران رو ایران نگه داشت

 

/ 0 نظر / 48 بازدید