من از وقتی «و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد» رو خوندم، یعنی اول راهنمایی، عاشق کلمه ی اساطیر شدم و کاریش نمی شه کرد جز اینکه توی هر پستی اینجا شماها یه اساطیر بخونین و تو روح سهراب که اولین بار این ایده رو تو مخ من کاشت :دی بفرستین

/ 0 نظر / 4 بازدید