کوه، گلخونه، اسکن، سایه، یاشهید، منتظری، خریوس، بارون و میوه. 12

1-کوه رفتن تو اون شرایط کار اشتباهی بود

2-گلخونه ی شیخی رو هم دوس دارم هم بدم میاد جوش حالمو به هم می زنه گیاهاش نه

3-سه تن و نیم نقاشی اسکن کردم خورد خورد حجمشونو باس کم کنم آپلود کنم

4-اینکه از تکنیک های کیت هارینگ برای نشون دادن سایه ی لباس زینب دختر علی استفاده کنی حس بدی داره یا خوبه؟ کریپیه، یه چیزی توم ذوق ذوق میکنه که نمیدونم

5-اگر یاشهیدی خوندم از اول دلم با این بود که تکیه بر غیر یاشهید احمقانه اس. خونده شدنش مستقل از یاشهید بودنش نیست

6-همه چیز مال الهام اون جمله اس؛ انتظارش به زندگیت جهت بده. من بلد نیستم منتظر 12 باشم. هنوز تو هم جوش نخوردیم. اما اهداف میان مدت، فرجهای میان مدت و انتظارای میان مدت تمرینی ای وجود داره. مثل یاشهید باس بفهمی اینام اصالت نداره

7-دیشب صدای جیغ و داد آقا حنا می اومد رفتم پایین دیدم نشسته بوده لبه ی جعبه اش جعبه هه چپ شده این افتاده پایین. رفته کنار خانوم حنا بخوابه جا تنگ بوده خانومک انداختتش پایین میخواسته برگرده رو جعبه ی خودش پاشو میذاشته لبه ی جعبه ی برعکس، شاتالاپ میخورده تو صورتش اینم باهاش شاخ جنگی خروسی میکرده. بدو رفتم پایین چراغ روشن کردم گفتم راسو خورد و برد و الان یه مشت پر اونجا مونده. دیدم سر و مر و گنده متفکر داره به جعبه هه نگاه می کنه قا قا قا قا مشورت میخواد که حالا باس چیکار کنه. گرفتمش فشارش دادم بوسش کردم پسری خریوسی تو چقد خری آخه. پراش خوشرنگه

8-بارون گرفت. دیشبم بارون بود

9-یه کم میوه بخورم ورزش کنم باز میام، شایدم نیام

10-بای!

11-

12- :)

/ 0 نظر / 3 بازدید