الآن در این صحنه من دقیقا باس چیکار کنم؟ yawn

حالت عربده دارم، چه کنم؟

زیر لب حادثه دارم، چه کنم؟

حذر از چل زدن بیت ندارم، امشب

به یدت ناسیه دارم، چه کنم؟

و چرا جعل سخن؟ باکی نیست

که بگویم «گله دارم، چه کنم؟»

تا هوا تیره و تار است بمان

که سحر مدرسه دارم، چه کنم؟

خواب با دیده ی من قهر شده (?!) (..../..../...)

قصه در چنته چه دارم؟ چه کنم؟

هل وید ات

دازنت ورک لایک دت :(

.... .... ...

.... .... ...

.... .... ...

پ.ن:

آی وُندِر، آیا میسکیت همون چسب چوب خودمونه؟ :دی

پ.ن:

همین سیستم ست بندی کارای خوبی ازش در میاد

دو سته یه مداد رنگی رو میزنم زمین، مگه آبرنگه؟

بذا آبرنگ اینا رم بزنم ببینم چقد صرفه جویی میشه

سوییچش اینه که حرکت هرز نباس داشته باشی

هل وید ات

عکسشو بذارم؟

پ.ن:

اسکرو! نگا تو رو خدا!!!!! 

من یه دوربین دماق دراز موخام :(

/ 0 نظر / 5 بازدید