/ 1 نظر / 3 بازدید
کوچک شاعری از مرکز استان

سعیییییییییییییییییده،تو خیلی خاصی.دوسسسسسسسسسسسست دارم.امیدوارم مثه همیشه ضایعم نکنی و اندکی از آن احساسات گرانقد خویش نصیب ما بفرمایی.جهت تعجیل در بروز احساسات توسط نویسنده ی وبلاگ صلوات.///////آمین یا رب العالمین