راز

رمضون که میشه عروسی منه بسکه خوشحالم چون دیدن راز واسم عادت میشه

بچه گونه آرنجامو حایل می کنم دستمو میزنم زیر چونه ام و از فاصله ی سی سانتی تلویزیونو گاز می زنم

هوووووف جاااااان

/ 0 نظر / 4 بازدید