گل و بلبل بس. بیایید کمی سیاسی شویم

یکی از بچه ها راجع به طراحی لباس در ترکیه نوشته بود که باید راجع به اون کمی بیشتر بنویسم:

در رابطه با کارهایی که در ایران می شه من قبول دارم که طرح های لباس عمدتا از ترکیه میاد اما خبر موثق با نام و مشخصات و آدرس دارم که 70 درصد طراح های لباس ترکیه یهودی اند. لابی صهیونیسم در ترکیه لائیک به شدت فعال است و علی الخصوص در این حوضه بیش فعالی داره!

 

و اما در رابطه با حمایتی که اعتماد ملی از توهین به آقای مصباح کرده اند باید به این دوست عزیز بگویم:

 

همه ی اینا رو گفتی ولی من آقای مصباح رو قبول دارم. شخصا می شناسمش و حاضرم روی اسمش قسم بخورم. در مقابل آقای مصباح روز نامه ی اعتماد شفاف سازی می کند؟ گیج نشو عزیز من. حزب اعتماد ملی از ابتدا یک جنبش برای عقب نماندن از اتفاقات سریع دوران خاتمی بود. یک موضع کاملا بی مبنا با شعار های پوپولیستی و عام فریب مثل هرکی چند سانت باشه ماهی پنجا تومن می دیم و یارانه بنزین رو بر می داریم. این از شعار انتخاباتی که با مبانی اقتصادی سازگاری نداره. پول دست مردم فراوون. بنزین هم بهانه ی گرانی. تورم 35 درصد می شد.این هم از سیاست اخیرش که ما نیمه اصول گرا نیمه اصلاح طلبیم-اما رویکردشون فقط عزیز جلوه کردن و بیشتر دیده شدن است-. اولا سیاست یکی به نعل و یکی به تخته میلیون ها سال پیش نخ نما شده ثانیا از روز اولی که کروبی رنگ عوض کرد تا آخرش را خواندم. نام فامیل یکی از صمیمی ترین دوستان من کروبی است اما این دلیل نمی شود که فکر نکرد. به اعتماد اعتماد نکن. من سعی می کنم به این ماجرا هم از بیرون نگاه کنم. نه این طرف و نه آن طرف. من پشت چشم خودم می مانم

/ 21 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زیتون

ادامه...ازآنجا بود كه عبيدالله اين بارتصميم گرفت با حرف روحيه آنها را درهم شكند كه زينب طوری خطبه اش را درجواب عبيدالله آغازكرد كه مسيرتاريخ را تغييرداد وهمه آنها كه با صدای علی آشنا بوده اند گفته اند كانه علی تركه بركلمات می زد وچون رعد مجلس عبيدالله را درهم كوبيد. ازاين جلسه بود كه می توان تعريف زن را ارائه كرد.اگرزن نبود زحمات همه مردها درآفرينش حماسه ها می خشكيد ومنتقل نمی شد. هنرآب آبشاراست وهنرزن عروسی ، زيباترين ولطيف ترين فرازهنرآب وزن هنرآب موج است وهنرزن رقص وهردو آرام بخش ، شورآفرين ، دلنشين . هنرآب مثبت انديشی‌ است وهنرزن عاطفی بودن ومثبت انديشي هنرآب تحريك آدمك حسی است وهنرزن ترغيب شوهر هنرآب رسانائی‌ است وهنرزن پيام رسانی‌ هنرآب نشاط بخشی است وهنرزن نشاط جنسی هنرآب هوشياری است وهنرزن دانائی آب ازدامن خود موسی تحويل داد وزن هم همچنين

زیتون

3هنرآب رنگ آن است وهنرزن رنگ خدائی‌ آن صبغة الله/138بقره هنرآب بهشت كردن روی زمين است وهنرزن اينكه بهشت زيرپا‌‌ی اوست . هنرزن رشد دادن جنين وكودك است وهنرآب رشد دادن كل شی حی. هنرزن دمكراسی خواهی وحق طلبی ،هنرآب حق حيات.پليدترين شياطين آب را بروی‌پاكترين انسان ها بستند هنرزن صداقت وامانت است وهنرآب زلالی وبا وفائی هنرآب اين است كه دوثلث بدن وزمين را فراگرفته وهنرزنان اينكه هميشه بيشترازمردانند يا دوبرابر مردان تأثيرگذارند يادختربوده اند ولی مقام مادری داشته اند،نقش مادری ايفاكرده اند اگرچه سنشان پائين تربوده است كمال آب حس نوشيدن آن وكمال زن حس طعم بوسيدن اوست(قبلا آورديم كه يك زن درروسيه نوشته چون كسی مرا نبوسيده اززندگی‌ ميگذرم .آب را هم اگراستفاده نكنی طغيان ميكند يا مرداب ميشود.)

زیتون

4- دريا 93عنصرعالی دارد ويك مقاربت همين حدود بلا را دفع وتندرستی جايگزين ميكند. آب يخرج منهم اللولوء والمرجان است اززن هم فرزند كه چون لولوء ومرجان است زاده ميشود. آب بهشت خانه است وزن بهشت خانواده نظربه آب مثل نظربه زن زيبا ودلگشاست . آب مايه سبزی‌ حيات است وزن مايه سبزی‌ بشروخانه آب را اگربين غذا مصرف كنی بيمارميشوی‌ ونزديكی‌ به زن درايام دوره اذيت است...قل هواذی ... وجعلنا من الماء كل شی حی – وهرچيزی‌ ازآب آفريده شده وهمه ازمادرزاده شده اند.(عيسی پدرنداشت واخيرا هم با رحم جايگزين زنان بيوه می‌ زايند) اگرآب نبود هيچ نبود اگرزن نبود هيچ نبود آب پاك است وزن مقدس

زیتون

زن كشتزارزندگی است وآب مايه اميد كشتگر «نسائكم حرث لكم» كشاورزی موجب تداوم حيات است وتجارت با محصول كشاورزی وتوليد رونق حيات . ولی پليدی وپول پرستی قطع كننده آب است ونماد ناجوانمردی واوباش گری (وبش؟چرك روی ناخن،اوباش؟ چرك های جامعه) اوباش هميشه درصددند كه زنی را بربايند وحيات اجتماعی وفردی‌ اش را درخطراندازند . درسال 86سه گروه ازاوباش كه اين روش را داشته اند به اعدام كه حقشان است محكوم شده اند يعنی زنان جامعه حق خود را با اعدام آنها استيفاءكرده اند. استيفاء حق يعنی حريت وآزادگی ودمكراسی وشجاعت وشهامت . آب يعنی‌عاشورا زن يعنی زينب به اميد روزی كه جنبش زنان طرفداراسلام امام خمينی ، با صلابت زينبی خود ، با گام های‌ زينبی واستواری قدم هايش ،با صلابت جملاتش ،چنان متحجرين وكعب الاحبارها را كه ريشه عاشورا را بوجود آوردند درهم بكوبد كه يك با رديگرزن بازتعريف ومسيرتاريخ دوباره مهندسی وتعيين شود

زیتون

پيغمبر: خدا هيچ نعمتی را بين مردم تقسيم نكرده كه ارزشش بيشتر ازعقل باشد. عقل زنان دركجاست؟ اميرالمؤمنين ، حيدر: عقول النساء فی جمالهن(عقل زنان درزيبائی آنهاست) وزيبائی مردها دركجاست؟ جمال الرجال فی عقولهم. زيبائی مردهادرعقلشان است. آری مردها بايد با بكارگيری فكرشان طبع خانواده اشان را بشناسند ومواد غذائی كه می خرند مديريت نمايند. چون مديريت كردن غذا اساس زيبائی و فكر است

زیتون

ومن اياته ان خلق لكم انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ...( 21 روم ) علی الظاهر محبت زن وشوهرتكوينی وچون الماس وطلا درمعدن ونفت دردل زمين است همانگونه كه اينها نيازبه تلاش برای استخراج وپردازش وپالايش دارند محبت نيزنياز به تلاش برای ابرازدارد يكی ازراه های پردازش وابرازمحبت انجام دادن صحيح نقش درزندگی است زندگی چون فيلم بلند است كه هركس براساس تكليف واستيفاء حق ايفاء نقش می نمايد تا موردتاييدالهی‌وپيغمبروامام عصر(عج)وتاييد اجتماعی قرارگيرد چنانچه براثراضطراب (كم روئی وخجالت ) انزوا پيشه نمايد وازنقش خود كناره گيری نمايد ازمتن فيلم به حاشيه خواهد رفت چنين است كه درمورد سكانس زناشوئی‌، پيغمير فرموده اند: زن همانگونه كه ازلباس برهنه می شود ازحيا نيز برهنه شود وهمه مراجع ،حركات موزون و رقص همسران را مجاز دانسته اند .

زیتون

سعيده خانم به اين آدرس مراجعه كن: http://www.mohtashami.info/ تقديم به انجمن علمی تاريخ وانجمن زنان پژوهشگرتاريخ زنان چندبعدی ميزايند ! درپی زايش طنزخلع لباس زنان روزنه ، درزيتون ورمی دومی بعدازاولی كه انگشتربرای سلامتی شاه فرستاده بود سعيده جان جان جان ...زائيدكه: سعیده ۸:٠۳ ‎ب.ظ - جمعه، ٢۴ خرداد ۱۳۸٧ همه ی اینا رو گفتی ولی من آقای مصباح رو قبول دارم. شخصا می شناسمش و حاضرم روی اسمش قسم بخورم...و پاسخ :خب سعیده جان،بگوببینم توکه گیوه چی(مصباح یزدی)رامی شناسی چرادرسال 56و7هیچ حمایتی ازانقلاب اسلامی نکرده واین اطلاعیه هاراکه درپست قبل علماءمیدادند امضانکرده است (منبع اصلی کتاب چندصدائی درجامعه روحانیت است)؟امام خمینی دریکی ازسخنرانی هایش درپاسخ مصباح که به احادیث متشبث شده، می فرماید «اگر200تاازاین

زیتون

امام خمینی دریکی ازسخنرانی هایش درپاسخ مصباح که به احادیث متشبث شده، می فرماید «اگر200تاازاین احادیث آمده باشد چون مخالف قرآن است ماآن احادیث رابه دیوارمی کوبیم»یعنی جعلی هستند. ودرنامه سوم اسفند67خود به مراجع وحوزه ها پس ازسفارش به مراقبت ازوسوسه های این مارهای خوش خط وخال وخون دلی که ازمقدس نماها وحجتیه ای هاخورده است می فرمایند «شکننده ترازآن [همه خون دل خوردن ها] اینکه میگفتند تشکیل حکومت درعصرغیبت باطل است» چه کسی جزمصباح یزدی ازعلمای مشهوراین حرف رازده است؟ پس خطاب امام خمینی به مصباح یزدی بوده است.

سعیده

سلام خسته نباشی. کنکور چی شد؟ برات دعا می کنم.[لبخند]

مهدی

سلام سعیده خانم. وبلاگ عکایسم رو به روز کردم. اگه وقت کردی یه سری به وبلاگم بزن! راستی اگه دوست داشتی آدرس وبلاگم رو تو لینکدونی وبلاگت بذار. منم آدرس وبلاگ شما رو تو لینکدونیم قرار دادم. مرسی. منتظر نظرت هستم.