""برام اهمیتی نداره چه بلایی سر این بدن میاد؛من برای جنگ با تو هر کاری می کنم و اگه در حال جنگ بمیرم،در حال خندیدن می میرم ... ""

/ 0 نظر / 22 بازدید