اندر ماجرای کفگیر

بازنده

خرجم را از پدرم جدا کرده ام.من مهارت های زیادی دارم و از این نظر شاید نگرانی ای نداشته باشم اما در این جریان تجربه های ناخوشایند،زیاد دارم. به خاطر می آورم که برای طراحی گرافیکی ، گل های بلند، طراحی قالب وبلاگ، تایپ و ترجمه ،طراحی لباس ، خیاطی  و نقاشی و...   چه وبلاگ ها و حتی سایت هایی ساختم اما هیچ وقت نتوانستم یک کسب و کار واقعی فراهم کنم. الآن حدود 3 ماه است که یک ریال از پدرم پول نگرفته ام و دارم از جیب می خورم! به پول حج که نباید دست زد اما چون آن را سرمایه گذاری کرده ام مقداری از سودش را برداشته ام . از طرفی به خاطر خرید این اپتاپ جان عزیزم که بهترین دوست من است و حکم یک اتاق کار متحرک را برایم دارد تا خرخره زیر بار قرض رفتم. موبایلم هم کماکان امانتی و فقطسیم کارتش از خودم ، اما همرا اول دائمی است ها. خلاصه سرتان را درد نیاورم کفگیرم  با شدت و حدّت هرچه تمام تر در حال برخورد به ته دیگ است!

/ 0 نظر / 3 بازدید