...

امام کرببلا خون بهای علی ست

12 به جای علی ست

...

چه قشنگه شعرش

همه توی صحن چشم دروندن و گوش تیز کردن که یه کلمه رو میس نکنن

/ 0 نظر / 3 بازدید